GEOGRAPHY EDUCATION

More in this category »

Ghost Research Articles

More in this category »

GHOST VOICES

More in this category »

GHOST VIDEOS

More in this category »

GHOST PHOTOS

More in this category »

ALL OTHER POSTS

e-RP Geografi: Aplikasi Penulisan Rancangan Mengajar
Geography Education

e-RP Geografi: Aplikasi Penulisan Rancangan Mengajar

1.0 Pengenalan e-RP Geografi atau elektronik Rancangan Pengajaran Geografi merupakan satu aplikasi yang ditulis khas untuk kegunaan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Geografi dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Penghasilan aplikasi ini telah mengadaptasi reka bentuk penulisan rancangan pengajaran harian dari Negeri Pulau Pinang dan juga Negeri Johor dengan sedikit pengubah […]