Day: April 15, 2017

Pengurusan sisa pepejal domestik memerlukan satu sistem pelupusan sistematik untuk memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara.
Geography Education Pemikiran Geografi

Penjagaan Alam Sekitar: Cabaran Dan Pengurusan Sisa Pepejal Domestik

Pengenalan Pengurusan┬ásisa pepejal dan pelupusan ┬áterbuka Sifar Menjelang 2020 secara bersepadu bukan sekadar matlamat tetapi merupakan satu usaha ke arah menguruskan sisa pepejal hasil aktiviti manusia serta menjaga alam sekitar yang tercemar. Penjagaan alam sekitar adalah sangat penting kerana ia merupakan aset penting kepada kesejahteraan hidup manusia. Dalam pada itu, […]