Pemikiran Geografi

Landskap Budaya: Hubungan Dan Peranan Dalam Penempatan Manusia
Geography Education Pemikiran Geografi

Landskap Budaya: Hubungan Dan Peranan Dalam Penempatan Manusia

Pengenalan Landskap Budaya Apabila memperkatakan tentang penempatan manusia maka kita tidak dapat melarikan diri daripada memperkatakan landskap budaya kerana penempatan manusia adalah sebahagian daripada landskap budaya dan landskap budaya itu sendiri merupakan hasil daripada kegiatan manusia dalam interaksi hubungannya dengan persekitaran fizikal. Dalam landskap budaya itu sendiri meliputi kajian bentuk […]

Faktor Penentu Pola Penempatan dan Impak Terhadap Sumber Air
Geography Education Pemikiran Geografi

Faktor Penentu Pola Penempatan dan Impak Terhadap Sumber Air

Rasional Isu Kajian¬†Faktor Penentu Pola Penempatan dan Impak Terhadap Sumber Air Kajian Faktor Penentu Pola Penempatan dan Impak Terhadap Sumber Air ini merupakan projek kajian Geografi Tempatan yang melibatkan murid Geografi Menengah Rendah yang bertujuan memberi pendedahan terhadap kepentingan pengurusan dan penjagaan sumber alam supaya sentiasa kekal khasnya sumber air […]