General Education, Geography Education, Pemikiran Geografi

e-RP Geografi 9.4: Rancangan Mengajar Geografi Tingkatan 2 Hingga Tingkatan 6

1.0 Pengenalan

e-RP Geografi atau elektronik Rancangan Pengajaran Geografi merupakan satu aplikasi yang ditulis khas untuk kegunaan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Geografi dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 berdasarkan pada template format RPH KSSM. Penghasilan aplikasi ini telah mengadaptasi reka bentuk penulisan rancangan pengajaran harian dari Negeri Pulau Pinang dan juga Negeri Johor dengan sedikit pengubah suaian. Aplikasi ini telah dihasilkan mengikut keperluan semasa berdasarkan surat PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 pada klausa perkara 4:

Cite this article as: Augustine Towonsing. (September 14, 2017). e-RP Geografi 9.4: Rancangan Mengajar Geografi Tingkatan 2 Hingga Tingkatan 6. Retrieved from https://www.malaysian-ghost-research.org/e-rp-geografi-aplikasi-penulisan-rancangan-mengajar/

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Ia haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain…

Di samping itu, penulisan aplikasi ini ditulis sepenuhnya berdasarkan Sukatan Pelajaran Geografi, Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, Tingkatan 5, Tingkatan 6 dan buku-buku teks Geografi yang diguna pakai di sekolah-sekolah di Malaysia yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Penulisan e-RP Geografi yang bermula dengan versi 1 dan kini sudah sampai pada versi 9.1 adalah diilhamkan melalui pengalaman saya sebagai guru Geografi selama 23 tahun melalui refleksi dalam pengurusan pendidikan pada masa kini yang bukan sahaja sangat mencabar tetapi memerlukan satu bentuk pengurusan yang mampu menjalankan tugasan yang pantas, tepat dan bermakna.

Dalam pada itu, saya yakin pada masa hadapan Geografi akan menjadi salah satu mata pelajaran penting di sekolah. Trend menunjukkan di negara-negara maju, mata pelajaran Geografi mula kembali sebagai satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan. Malah, jika istilah Geografi Metafizikal digunapakai dalam pendekatan pemikiran Geografi sudah tentu kita akan menyedari bahawa Geografi itu sendiri merupakan landasan pengetahuan tentang kewujudan alam melalui kaca mata Geografi Fizikal yang sebenarnya diasas dari Geografi Metafizikal.

ciri-ciri e-RP Geografi

2.0 Pengenalan aplikasi

Aplikasi e-RP Geografi merupakan aplikasi yang dinamik bagi penyediaan penulisan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Geografi tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga, tingkatan empat dan tingkatan lima dan tingkatan 6. Aplikasi ini merupakan satu aplikasi berasaskan aplikasi Visual Basic yang beroperasi berasaskan perisian MS Excel sahaja dengan menggunakan teknologi VBA – Visual Basic Application . Aplikasi ini akan ditingkatkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Aplikasi ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu pengaturcaraan input yang menjadi data input pada aplikasi itu sendiri dan juga output pengguna. Imej di bawah adalah antara muka aplikasi ini.

e-RP Geografi versi PX9
Antara muka Visual Operasi e-RP Geografi Versi X9.
e-RP Geografi jadual waktu
Antara muka jadual waktu persendirian.
e-RP Geografi konfigurasi
Antara muka konfigurasi sistem aplikasi e-RP Geografi Versi 9.0.
e-RP Geografi Tingkatan 1
Antara muka penjanaan RPH KSSM Tingkatan 1.
e-RP Geografi Tingkatan 2
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 2.
e-RP Geografi Tingkatan 3
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 3
e-RP Geografi Tingkatan 4
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 4
e-RP Geografi Tingkatan 5
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 5
e-RP Geografi Tingkatan 6
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 6
e-RP Geografi RPH utama
Antara muka utama dokumen e-RP Geografi Versi 9.0
e-RP Geografi Percetakan.
Antara muka percetakan.

 

 

 

 

 

 

 

 3.0 Manual Pengguna

Panduan kepenggunaan aplikasi ini secara menyeluruh boleh dirujuk melalui Manual Pengguna yang telah disediakan. Pengguna juga boleh muat turun panduan ini atau melihat secara menyeluruh kepenggunaan aplikasi ini dalam penyediaan rancangan pelajaran harian.

Manual Pengguna e-RP Geografi Versi 9.0

4.0 Dapatkan Aplikasi ini

Jika anda berminat untuk menggunakan aplikasi berbayar, pengguna hanya perlu membayar RM80.00 sekali sahaja dan upgrade aplikasi yang seterusnya adalah percumaDengan bayaran ini anda akan mendapat e-RP Geografi Pro + e-RP Guru KSSM Pro.

4.1    Keperluan Asas Aplikasi

Sebelum anda ingin mendapatkan aplikasi berbayar pastikan anda menentukan keperluan minimum menepati keperluan.

4.1.1  Microsoft Office 2010

4.1.2 Paparan minimum  1280 x 800 pixels

4.1.3 Memory 250mb lebih tinggi lebih baik

4.1.4 Ruang 20mb

4.1.4 Sambungan internet – Optional diperlukan untuk akses sumber bahan pembelajaran dari internet

4.15 Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

4.2    Cara Pembayaran Dan Penghantaran Aplikasi

Bayaran boleh dibuat melalui bank deposit atau kiriman wang atas nama AUGUSTINE BIN TOWONSING. Bayaran sebenar bergantung pada pilihan anda semasa membuat pesanan aplikasi melalui borang di bahagian bawah.

4.2.1 Bank Transfer atau Bank Deposit – Akaun bank akan dihantar melalui Telegram, SMS atau WhatsApp.

4.2.2 Nombor akaun akan dihantar secara personal massage kepada anda selepas anda buat pesanan.

4.2.2 Snap slip bank deposit dan hantar kepada saya melalui Telegram atau WhatsApp

No. Telefon Bimbit: 019 – 480 3177

Telegram ID: Augustine Towonsing

WhatsApp ID: Augustine Towonsing

4.2.3 Sebaik sahaja pembayaran diterima, aplikasi akan dihantar melalui media pilihan anda.

5.0 Perbezaan Antara Versi Essential dan Pro

Perbezaan di antara  versi  ini ditunjukkan dalam jadual di bawah. Aplikasi ini adalah aplikasi DINAMIK dan kos penyelenggaraan aplikasi ini akan meningkat dari semasa ke semasa mengikut mata pelajaran yang akan saya tambah dari semasa ke semasa. Jadi bertindak sekarang sebelum kos bertambah.

iklan e-RP Geografi
Versi Pilihan e-RP Geografi Versi 9.0.

 

6.0  Change Log Aplikasi

Berikut adalah maklumat perubahan untuk aplikasi yang dinyatakan. Perubahan pada revision menunjukkan aplikasi telah disemak dan ditingkatkan.

PerkaraData
Aplikasi: e-RP Geografi
Versi Aplikasi: 9.1 Revision 20
Tarikh Diterbitkan: 17 August 2017
Update Aplikasi: Penerbitan kali Ke-2
Bugs Fixed: Tiada

________________________________________

Join group VIP Telegram member untuk e-RP Harian Guru untuk dapatkan e-RP Guru KSSM Essential

____________________________________________

9.0 Borang Pesanan e-RP Geografi Pro

Untuk pesanan aplikasi e-RP Geografi Versi 9.4 Pro berbayar, sila isikan borang di bawah dan SUBMIT. Sila salin maklumat yang berkaitan sebagai rujukan anda. Pesanan anda akan diproses sebaik sahaja saya menerima slip pembayaran. Pastikan anda mempunyai aplikasi Telegram untuk memaksimumkan bantuan express. Setakat ini, saya menggunakan aplikasi ini untuk tujuan pendidikan. Untuk BASIC dan PRO versi Trial sila download menggunakan pautan yang disediakan di perkara No. 8.


10.0 Pertanyaan Tentang Aplikasi Penuh e-RP Geografi Versi 9.4

Jika anda ada sebarang kemusyikilan atau pertanyaan, anda boleh tanya melalui ruang komen di bawah, SMS, email,  Telegram dan WhatsApp di nombor telefon: 019 – 480 3177.


Cite this article as: Augustine Towonsing. (September 14, 2017). e-RP Geografi 9.4: Rancangan Mengajar Geografi Tingkatan 2 Hingga Tingkatan 6. Retrieved from https://www.malaysian-ghost-research.org/e-rp-geografi-aplikasi-penulisan-rancangan-mengajar/

Related Post

The following two tabs change content below.
A member of the UK Geographical Association, the Assistant Afternoon Supervisor of Gurun Secondary School (Kedah, Malaysia), a Geography teacher with 23 years of teaching experience and holds a masters degree in Geography, an outdoor education trainer, an education application developer, an environmental researcher, a photographer, a videographer, a solo paranormal and ghost researcher, as well as the sole founder of Malaysian Ghost Research.

Copyright © 2017 Malaysian Ghost Research. All Rights Reserved.
Information about how to reuse or republish this work may be available at Malaysian Ghost Research Copyright.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment