General Education, Geography Education, Pemikiran Geografi

e-RP Geografi v9.6 Pro dan e-RP Geografi Plus v1.3 Pro – RPH Generator

1.0 Pengenalan

e-RP Geografi atau elektronik Rancangan Pengajaran Geografi merupakan satu aplikasi yang ditulis khas untuk kegunaan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Geografi dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 berdasarkan pada template format RPH KSSM. Penghasilan aplikasi ini telah mengadaptasi reka bentuk penulisan rancangan pengajaran harian dari Negeri Pulau Pinang dan juga Negeri Johor dengan sedikit pengubah suaian. Aplikasi ini telah dihasilkan mengikut keperluan semasa berdasarkan surat PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 pada klausa perkara 4:

Cite this article as: Augustine Towonsing. (October 20, 2017). e-RP Geografi v9.6 Pro dan e-RP Geografi Plus v1.3 Pro – RPH Generator. Retrieved from https://www.malaysian-ghost-research.org/e-rp-geografi-penulisan-rancangan-mengajar/

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Ia haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain…

Di samping itu, penulisan aplikasi ini ditulis sepenuhnya berdasarkan Sukatan Pelajaran Geografi, Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, Tingkatan 5, Tingkatan 6 dan buku-buku teks Geografi yang diguna pakai di sekolah-sekolah di Malaysia yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Penulisan e-RP Geografi yang bermula dengan versi 1 dan kini sudah sampai pada versi 9.1 adalah diilhamkan melalui pengalaman saya sebagai guru Geografi selama 23 tahun melalui refleksi dalam pengurusan pendidikan pada masa kini yang bukan sahaja sangat mencabar tetapi memerlukan satu bentuk pengurusan yang mampu menjalankan tugasan yang pantas, tepat dan bermakna.

Dalam pada itu, saya yakin pada masa hadapan Geografi akan menjadi salah satu mata pelajaran penting di sekolah. Trend menunjukkan di negara-negara maju, mata pelajaran Geografi mula kembali sebagai satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan. Malah, jika istilah Geografi Metafizikal digunapakai dalam pendekatan pemikiran Geografi sudah tentu kita akan menyedari bahawa Geografi itu sendiri merupakan landasan pengetahuan tentang kewujudan alam melalui kaca mata Geografi Fizikal yang sebenarnya diasas dari Geografi Metafizikal.

Ciri aplikasi download
e-RP Geografi v9.7 dan e-RP Geografi Plus v1.4

 

2.0 Pengenalan aplikasi

Aplikasi e-RP Geografi merupakan aplikasi yang dinamik bagi penyediaan penulisan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Geografi tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga, tingkatan empat dan tingkatan lima dan tingkatan 6. Aplikasi ini merupakan satu aplikasi berasaskan aplikasi Visual Basic yang beroperasi berasaskan perisian MS Excel sahaja dengan menggunakan teknologi VBA – Visual Basic Application . Aplikasi ini akan ditingkatkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Aplikasi ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu pengaturcaraan input yang menjadi data input pada aplikasi itu sendiri dan juga output pengguna. Imej di bawah adalah antara muka aplikasi ini.

e-RP Geografi jadual waktu
Antara muka jadual waktu persendirian.
e-RP Geografi konfigurasi
Antara muka konfigurasi sistem aplikasi e-RP Geografi Versi 9.0.
e-RP Geografi Tingkatan 1
Antara muka penjanaan RPH KSSM Tingkatan 1.
e-RP Geografi Tingkatan 2
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 2.
e-RP Geografi Tingkatan 3
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 3
e-RP Geografi Tingkatan 4
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 4
e-RP Geografi Tingkatan 5
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 5
e-RP Geografi Tingkatan 6
Antara muka penjanaan RPH Tingkatan 6
e-RP Geografi RPH utama
Antara muka utama dokumen e-RP Geografi Versi 9.0
e-RP Geografi Percetakan.
Antara muka percetakan.

 3.0 Manual Pengguna

Panduan kepenggunaan aplikasi ini secara menyeluruh boleh dirujuk melalui Manual Pengguna yang telah disediakan. Pengguna juga boleh muat turun panduan ini atau melihat secara menyeluruh kepenggunaan aplikasi ini dalam penyediaan rancangan pelajaran harian.

Manual Pengguna e-RP Geografi Versi 9.0

4.0 Dapatkan Aplikasi ini

Jika anda berminat untuk menggunakan aplikasi berbayar, pengguna hanya perlu membayar RM80.00 sekali sahaja dan upgrade aplikasi yang seterusnya adalah percumaDengan bayaran ini anda akan mendapat e-RP Geografi 9.7 Pro + e-RP Geografi Plus v1.4 Pro + Life Time Upgrade bayar sekali.

4.1    Keperluan Asas Aplikasi

Sebelum anda ingin mendapatkan aplikasi berbayar pastikan anda menentukan keperluan minimum menepati keperluan.

4.1.1  Microsoft Office 2010

4.1.2 Paparan minimum  1280 x 800 pixels

4.1.3 Memory 250mb lebih tinggi lebih baik

4.1.4 Ruang 20mb

4.1.4 Sambungan internet – Optional diperlukan untuk akses sumber bahan pembelajaran dari internet

4.15 Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Nota: Pelantar OS Windows 10* setakat ini tidak serasi ( Saya belum menggunakan windows ini ). * 1 Laporan diterima dalam Windows 10, aplikasi menghantar mesej Error – Harap Maklum.

4.2    Cara Pembayaran Dan Penghantaran Aplikasi

Bayaran boleh dibuat melalui bank deposit atau kiriman wang atas nama AUGUSTINE BIN TOWONSING. Bayaran sebenar bergantung pada pilihan anda semasa membuat pesanan aplikasi melalui borang di bahagian bawah.

4.2.1 Bank Transfer atau Bank Deposit – Akaun bank akan dihantar melalui Telegram, SMS atau WhatsApp.

4.2.2 Nombor akaun akan dihantar secara personal massage kepada anda selepas anda buat pesanan.

4.2.2 Snap slip bank deposit dan hantar kepada saya melalui Telegram atau WhatsApp

No. Telefon Bimbit: 019 – 480 3177

Telegram ID: Augustine Towonsing

WhatsApp ID: Augustine Towonsing

4.2.3 Sebaik sahaja pembayaran diterima, aplikasi akan dihantar melalui media pilihan anda.

5.0 Perbezaan Antara Versi Essential dan Pro Untuk e-RP Geografi v9.6 dan e-RP Geografi Plus v1.3

Perbezaan di antara  versi  ini ditunjukkan dalam jadual di bawah. Aplikasi ini adalah aplikasi DINAMIK dan kos penyelenggaraan aplikasi ini akan meningkat dari semasa ke semasa mengikut mata pelajaran yang akan saya tambah dari semasa ke semasa. Jadi bertindak sekarang sebelum kos bertambah.

Ciri-ciri e-RP Geografi Plus download

ciri-ciri e-RP Geografi 9.7 download

 

 

6.0  Download Versi ESSENTIAL

Anda ingin mencuba dahulu versi ESSENTIAL? Tiada masalah, anda boleh download dan guna sehingga anda puas hati terlebih dahulu.

[ KLIK DI SINI UNTUK GUNA VERSI ESSENTIAL ]

________________________________________

Anda ingin mendapatkan kod Upgrade untuk Member Upgrade? Join group VIP Member e-RP Harian Guru dalam Telegram dan tanya Admin tentang VIP Member Upgrade

[ VIP Member untuk e-RP Harian Guru ]

________________________

<< Untuk Tidak Terlepas Info Penting Sila Sertai Telegram Channel >>
[ Education Malaysian Ghost Research ]

9.0 Borang Pesanan e-RP Geografi v9.7 Pro dan e-RP Geografi Plus v1.4

Untuk pesanan aplikasi e-RP Geografi v9.7 dan e-RP Geografi Plus v1.4 Pro berbayar, sila isikan borang di bawah dan SUBMIT. Sila salin maklumat yang berkaitan sebagai rujukan anda. Pesanan anda akan diproses sebaik sahaja saya menerima slip pembayaran. Untuk memudahkan anda membuat pilihan pakej yang bersesuaian dengan keperluan anda, sila rujuk maklumat di bawah:

 

Pakej Pesanan Pengguna


10.0 Pertanyaan Tentang Aplikasi Penuh e-RP Geografi v9.6 dan e-RP Geografi Plus v1.3

Jika anda ada sebarang kemusyikilan atau pertanyaan, anda boleh tanya melalui ruang komen di bawah, SMS, email,  Telegram dan WhatsApp di nombor telefon: 019 – 480 3177.


Cite this article as: Augustine Towonsing. (October 20, 2017). e-RP Geografi v9.6 Pro dan e-RP Geografi Plus v1.3 Pro – RPH Generator. Retrieved from https://www.malaysian-ghost-research.org/e-rp-geografi-penulisan-rancangan-mengajar/

<< Untuk Tidak Terlepas Info Penting Sila Sertai Telegram Channel >>
[ Education Malaysian Ghost Research ]


LEAVE A COMMENT:

Related Post

The following two tabs change content below.
A member of the UK Geographical Association, the Assistant Afternoon Supervisor of Gurun Secondary School (Kedah, Malaysia), a Geography teacher with 24 years of teaching experience and holds a masters degree in Geography, an outdoor education trainer, an education application developer, an environmental researcher, a photographer, a videographer, a solo paranormal and ghost researcher, as well as the sole founder of Malaysian Ghost Research.

Copyright © 2017 Malaysian Ghost Research. All Rights Reserved.
Information about how to reuse or republish this work may be available at Malaysian Ghost Research Copyright.