General Education, Geography Education

e-RP Guru KSSM: Penjana RPH Pelbagai Subjek Untuk Sekolah Menengah

1.0 Pengenalan e-RP Guru KSSM

e-RP Guru KSSM merupakan aplikasi penjana rancangan mengajar pelbagai subjek untuk kegunaan guru-guru sekolah menengah. Pada masa ini, aplikasi ini memuatkan mata Geografi dan Sejarah Tingkatan 1 mengikut format penulisan rancangan mengajar KSSM. Aplikasi ini telah dihasilkan mengikut keperluan semasa berdasarkan surat PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 pada klausa perkara 4:

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Ia haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain…

Guru KSSM

2.0 Pengenalan aplikasi

Aplikasi e-RP Guru KSSM merupakan aplikasi yang dinamik bagi penyediaan penulisan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Geografi dan Sejarah tingkatan satu  dan tingkatan dua. Aplikasi ini merupakan satu aplikasi berasaskan aplikasi Visual Basic yang beroperasi berasaskan perisian MS Excel sahaja dengan menggunakan teknologi VBA – Visual Basic Application . Aplikasi ini akan ditingkatkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Aplikasi ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu pengaturcaraan input yang menjadi data input pada aplikasi itu sendiri dan juga output pengguna. Imej di bawah adalah antara muka aplikasi ini.

Guru KSSM
Antara muka aplikasi e-RP Guru KSSM v1.1
Guru KSSM
Antara muka dokumen e-RP Guru KSSM
Guru KSSM
Antara muka pengisian rancangan mengajar mata pelajaran Geografi Tingkatan 1
Antara muka penjanaan RPH mata pelajaran Sejarah Tingkatan 1
Guru KSSM
Antara muka konfigurasi aplikasi
Guru KSSM
Antara muka pengisian refleksi.

3.0 Kepenggunaan e-RP Guru KSSM

Panduan kepenggunaan aplikasi ini secara secara am telah saya jelaskan melalui video di bawah. Dalam video ini, saya memberi penjelasan pada perkara-perkara penting sahaja.

4.1    Keperluan Asas Aplikasi

Sebelum anda ingin mendapatkan aplikasi berbayar pastikan anda menentukan keperluan minimum menepati keperluan.

4.1.1  Microsoft Office 2010

4.1.2 Paparan minimum  1280 x 800 pixels

4.1.3 Memory 250mb lebih tinggi lebih baik

4.1.4 Ruang 20mb

4.1.4 Sambungan internet – Optional diperlukan untuk akses sumber bahan pembelajaran dari internet

4.15 Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

4.2    Cara Pembayaran Dan Penghantaran Aplikasi

Bayaran boleh dibuat melalui bank deposit atau bank transfer kepada AUGUSTINE BIN TOWONSING. Bayaran sebenar bergantung pada pilihan anda semasa membuat pesanan aplikasi melalui borang di bahagian bawah.

4.2.1 Bank Transfer atau Bank Deposit – Akaun bank akan dihantar melalui Telegram, SMS atau WhatsApp.

4.2.2 Nombor akaun akan dihantar secara personal massage kepada anda selepas anda buat pesanan.

4.2.2 Snap slip bank deposit dan hantar kepada saya melalui Telegram atau WhatsApp

No. Telefon Bimbit: 019 – 480 3177

Telegram ID: Augustine Towonsing

WhatsApp ID: Augustine Towonsing

4.2.3 Sebaik sahaja pembayaran diterima, aplikasi akan dihantar melalui media pilihan anda.

5.0 Perbezaan Antara e-RP Guru KSSM Essential Dengan e-RP Guru KSSM Pro

Perbezaan di antara  versi  ini ditunjukkan dalam jadual di bawah. Aplikasi ini adalah aplikasi DINAMIK dan kos penyelenggaraan aplikasi ini akan meningkat dari semasa ke semasa mengikut mata pelajaran yang akan saya tambah dari semasa ke semasa. Jadi bertindak sekarang sebelum kos bertambah.

Guru KSSM
Perbandingan di antara versi Essential dengan versi Pro

_______________________________________

Join group VIP Telegram member untuk e-RP Harian Guru untuk dapatkan e-RP Guru KSSM Essential

____________________________________________

9.0 Borang Pesanan e-RP Guru KSSM Pro

Untuk pesanan aplikasi berbayar, sila isikan borang di bawah dan SUBMIT. Sila salin maklumat yang berkaitan sebagai rujukan anda. Pesanan anda akan diproses sebaik sahaja saya menerima slip pembayaran. Pastikan anda mempunyai aplikasi Telegram untuk memaksimumkan bantuan express.


10.0 Pertanyaan Tentang Aplikasi Penuh e-RP Geografi Versi 9.1

Jika anda ada sebarang kemusyikilan atau pertanyaan, anda boleh tanya melalui ruang komen di bawah, SMS, email,  Telegram dan WhatsApp di nombor telefon: 019 – 480 3177.


Cite this article as: Augustine Towonsing. (September 15, 2017). e-RP Guru KSSM: Penjana RPH Pelbagai Subjek Untuk Sekolah Menengah. Retrieved from https://www.malaysian-ghost-research.org/guru-kssm-penjana-rph-sekolah-menengah/

Related Post

The following two tabs change content below.
A member of the UK Geographical Association, the Assistant Afternoon Supervisor of Gurun Secondary School (Kedah, Malaysia), a Geography teacher with 23 years of teaching experience and holds a masters degree in Geography, an outdoor education trainer, an education application developer, an environmental researcher, a photographer, a videographer, a solo paranormal and ghost researcher, as well as the sole founder of Malaysian Ghost Research.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
by Mohamad Rastam on e-RP Guru KSSM Pro
Adakah anda pengguna e-RP Geografi?: Ya
Nyatakan status pengguna anda (cth: Pro, Demo, Essentials):: PRO
Review anda tentang e-RP Geografi:: e-RP Guru KSSM v1.1

Saya dapati aplikasi ini memang bertepatan dengan keperluan saya. format penulisan yang kemas, refleksi boleh dibuat dan ada backup adalah sesuatu yang sangat saya perlukan. Terima kasih.

Copyright © 2017 Malaysian Ghost Research. All Rights Reserved.
Information about how to reuse or republish this work may be available at Malaysian Ghost Research Copyright.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment