Latihan online geografi tingkatan 2 kssm
Geography Education, Tingkatan 2

Latihan Online Geografi Tingkatan 2 KSSM

Laman ini merupakan himpunan latihan online Geografi Tingkatan 2 KSSM. Latihan online ini merupakan himpunan latihan berasaskan latihan google form. Selepas murid selesai menjawab soalan, sijil penyertaan kuiz akan dihantar secara automatik kepada murid. Guru-guru geografi boleh menghantar pautan himpunan latihan ini kepada murid atau menghantar kepada murid pautan berkaitan sahaja dan hasil tugasan boleh digunapakai dalam google classroom. Latihan online ini telah lengkap sehingga bab 10.

Latihan online geografi tingkatan 2 kssm

Sila lihat pautan untuk latihan online dalam jadual di bawah.

LATIHAN ONLINE GEOGRAFI TINGKATAN 2
BAB 1: JARAK DAN SKALA
Topik 1.1: Skala:Soalan Kuiz
Topik 1.2: Jarak: Soalan Kuiz
Topik 1.3: Menentukan Jarak Sebenar Menggunakan Skala: Soalan Kuiz
Topik 1.4: Menentukan Jarak Sebenar Berpandukan Skala pada Peta: Soalan Kuiz
BAB 2: PETA TOPOGRAFI
Topik 2.1: Maksud Peta Topografi: Soalan Kuiz
Topik 2.2: Garisan Timuran dan Garisan Utaraan: Soalan Kuiz
Topik 2.3: Rujukan Grid: Soalan Kuiz
Topik 2.4: Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya: Soalan Kuiz
Topik 2.5: Mentafsir Peta Topografi: Soalan Kuiz
BAB 3: PENGARUH PERGERAKAN BUMI TERHADAP CUACA DAN IKLIM
Topik 3.1: Pergerakan Bumi: Pembelajaran & Kuiz
Topik 3.2: Putaran Bumi: Pembelajaran & Kuiz
Topik 3.3: Peredaran Bumi: Pembelajaran & Kuiz
BAB 4: CUACA DAN IKLIM DI MALAYSIA
Topik 4.1: Jenis Dan Ciri-ciri Iklim Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
Topik 4.2: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
Topik 4.3: Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
Topik 4.4: Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
BAB 5: PENGANGKUTAN DI MALAYSIA
Topik 5.1: Pengangkutan Darat Di Malaysia: Pembelajaran& Kuiz
Topik 5.2: Pengangkutan Udara Dan Air Di Malaysia: Pembelajaran& Kuiz
Topik 5.3: Pengangkutan Awam Di Malaysia: Pembelajaran& Kuiz
Topik 5.4: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
Topik 5.5: Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
Topik 5.6: Kepentingan Pengangkutan Awam Di Malaysia: Pembelajaran & Kuiz
Topik 5.7: Amalan Pengangkutan Lestari: Pembelajaran & Kuiz
BAB 6: TELEKOMUNIKASI DI MALAYSIA
Topik 6.1: Alat Telekomunikasi di Malaysia: Soalan Kuiz
Topik 6.2: Kemajuan Alat Telekomunikasi di Malaysi: Soalan Kuiz
Topik 6.3: Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia : Soalan Kuiz
Topik 6.4: Kesan Telekomunikasi terhadap Pembangunan Negara : Soalan Kuiz
Topik 6.5: Penggunaan Alat Telekomunikasi Secara Beretik: Soalan Kuiz
BAB 7: KEPELBAGAIAN IKLIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEGIATAN MANUSIA DI MALAYSIA
Topik 7.1: Kepelbagaian Iklim di Asia : Soalan Kuiz
Topik 7.2: Ciri Iklim Mengikut Zon di Asi: Soalan Kuiz
Topik 7.3: Zon Iklim Sejuk : Soalan Kuiz
Topik 7.4: Zon Iklim Sejuk Sederhana : Soalan Kuiz
Topik 7.5: Zon Iklim Panas Sederhana : Soalan Kuiz
Topik 7.6: Zon Iklim Panas : Soalan Kuiz
BAB 8: JENIS DAN KEMAJUAN PENGANGKUTAN DI ASIA
Topik 8.1: Jenis Pengangkutan di Asia: Soalan Kuiz
Topik 8.2: Kemajuan Pengangkutan di Asia: Soalan Kuiz
Topik 8.3: Kesan Pengangkutan terhadap Masyarakat, Ekonomi dan
Alam Sekitar di Asia
: Soalan Kuiz
BAB 9: PEMANASAN GLOBAL
Topik 9.1: Maksud Pemanasan Global: Soalan Kuiz
Topik 9.2: Faktor-faktor Pemanasan Global: Soalan Kuiz
Topik 9.3: Kesan-kesan Pemanasan Global: Soalan Kuiz
Topik 9.4: Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global: Soalan Kuiz
BAB 10: TEKNOLOGI HIJAU
Topik 10.1: Konsep Teknologi Hijau: Soalan Kuiz
Topik 10.2: Ciri-ciri Produk Teknologi Hijau: Soalan Kuiz
Topik 10.3: Contoh Produk Teknologi Hijau: Soalan Kuiz
Topik 10.4: Kepentingan Teknologi Hijau: Soalan Kuiz
Topik 10.5: Amalan Berkonsepkan Teknologi Hijau: Soalan Kuiz


<< Untuk Tidak Terlepas Info Terkini Channel Pendidikan Geografi Sila Sertai Telegram Channel >>
[ Pendidikan Geografi Malaysian Ghost Research ]


Komen Membina dan Berbudi Bahasa Amat Dihargai:

Augustine Towonsing
Website | + posts

An Associate International Member of the UK Geographical Association, the Assistant Afternoon Supervisor of Gurun Secondary School (Kedah, Malaysia), a Geography teacher with 28 years of teaching experience and holds a masters degree in Geography, former outdoor education trainer, an education application developer, an environmental researcher, a photographer, a videographer, a book author, a solo paranormal and ghost researcher, as well as the sole founder of Malaysian Ghost Research.

Comments are closed.