Geography Education, Sumber Pendidikan, Tingkatan 3

Latihan Online Geografi Tingkatan 3 KSSM

Laman ini merupakan himpunan latihan online Geografi Tingkatan 3 KSSM. Latihan online ini merupakan himpunan latihan berasaskan latihan google form. Selepas murid selesai menjawab soalan, sijil penyertaan kuiz akan dihantar secara automatik kepada murid. Guru-guru geografi boleh menghantar pautan himpunan latihan ini kepada murid atau menghantar kepada murid pautan berkaitan sahaja dan hasil tugasan boleh digunapakai dalam google classroom. Walau bagaimanapun, untuk latihan tingkatan 3 bab 1 hingga 5 belum siap. Latihan online ini telah lengkap bab 6 sehingga bab 11.


Sila lihat pautan untuk latihan online dalam jadual di bawah.

LATIHAN ONLINE GEOGRAFI TINGKATAN 2
BAB 1: JADUAL DAN GRAF
Topik 1.1: Ciri-ciri dan Kegunaan JadualAKAN DATANG
Topik 1.2: Ciri-ciri dan Kegunaan grafAKAN DATANG
Topik 1.3: Langkah-langkah Membina JadualAKAN DATANG
Topik 1.4: Langkah-langkah Membina Graf Bar Mudah, Graf Bar Garisan Mudah dan Graf GabunganAKAN DATANG
Topik 1.5 Mentafsir Jadural, Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan.AKAN DATANG
BAB 2: CARTA PAI
Topik 2.1: Ciri-ciri Kegunaan Carta PaiAKAN DATANG
Topik 2.2: Langkah-langkah Membina Carta PaiAKAN DATANG
Topik 2.3: Mentafsir Carta PaiAKAN DATANG
BAB 3: PENGARUH PERSEKITARAN FIZIKAL TERHADAP KEPELBAGAIAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
Topik 3.1: Faktor-faktor Persekitaran fizikal yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan HidupanAKAN DATANG
Topik 3.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula jadi dan Hidupan LiarAKAN DATANG
BAB 4: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DI MALAYSIA
Topik 4.1: Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan AKAN DATANG
Topik 4.2: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula jadi di Malaysia
AKAN DATANG
Topik 4.3: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula jadi di Malaysia
AKAN DATANG
Topik 4.4: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
AKAN DATANG
BAB 5: HIDUPAN LIAR DI MALAYSIA
Topik 5.1: Hidupan Liar di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 5.2: Kepentingan Hidupan Liar di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 5.3: Kegiatan Manusia yang Mengancam Hidupan Liar di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 5.4: Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan Liar di Malaysia: Soalan Latihan
BAB 6: SUMBER SEMULA JADI DI MALAYSIA
Topik 6.1: Sumber Semula Jadi di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 6.2: Taburan Sumber Boleh Baharu dan Sumber Tidak Boleh Baharu di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 6.3: Kepentingan Sumber Semula Jadi dalam Pembangunan Ekonomi di Malaysia
: Soalan Latihan
BAB 7: KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA
Topik 7.1: Jenis Kegiatan Ekonomi di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 7.2: Taburan Kegiatan Ekonomi Utama di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 7.3: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 7.4: Kepentingan Kegiatan Ekonomi di Malaysia
: Soalan Latihan
BAB 8: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI DUNIA
Topik 8.1: Tumbuh-tumbuhan Semula jadi dan Hidupan Liar di Dunia
: Soalan Latihan
Topik 8.2: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula jadi dan Hidupan liar di Dunia.
: Soalan Latihan
BAB 9: SUMBER SEMULA JADI UTAMA DAN KERJASAMA EKONOMI DI DUNIA
Topik 9.1: Taburan Sumber Semula Jadi Utama di Dunia
: Soalan Latihan
Topik 9.2: Krisis Sumber Semula Jadi di Dunia
: Soalan Latihan
Topik 9.3: Contoh Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
: Soalan Latihan
Topik 9.4: Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
: Soalan Latihan
BAB 10: SUMBER HUTAN
Topik 10.1: Sumber Hutan
: Soalan Latihan
Topik 10.2: Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 10.3: Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber Hutan di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 10.4: Peranan Agensi dalam Pengurusan Hutan di Malaysia
: Soalan Latihan
BAB 11: KITAR SEMULA
Topik 11.1: Elemen Kitar Semula
: Soalan Latihan
Topik 11.2: Kepentingan Amalan Kitar Semula
: Soalan Latihan
Topik 11.3: Amalan Kitar Semula di Malaysia
: Soalan Latihan
Topik 11.4: Amalan Kitar Semula di Negara-negara lain
: Soalan Latihan


<< Untuk Tidak Terlepas Info Terkini Channel Pendidikan Geografi Sila Sertai Telegram Channel >>
[ Pendidikan Geografi Malaysian Ghost Research ]


Komen Membina dan Berbudi Bahasa Amat Dihargai:

Augustine Towonsing

An Associate International Member of the UK Geographical Association, the Assistant Afternoon Supervisor of Gurun Secondary School (Kedah, Malaysia), a Geography teacher with 28 years of teaching experience and holds a masters degree in Geography, former outdoor education trainer, an education application developer, an environmental researcher, a photographer, a videographer, a book author, a solo paranormal and ghost researcher, as well as the sole founder of Malaysian Ghost Research.

Comments are closed.